MCT

MCT is een richting in Howest Kortrijk. Deze richting is voor de mensen die hun interesses liggen bij IoT.
Zoals het instellen van webservers, programmeren, elektrische schakelingen maken en veel meer.

MCT heeft 4 uitstroomprofielen

  • AI engineer
  • Web app Developer
  • Smart Tech & AI
  • Infrastructure Engineer